บริษัท คอฟโก้ เคมีคอล จำกัด

 • ข้อมูลบริษัท

 • เคมีภัณฑ์โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์รวมเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม  ผลิตเคมีภัณฑ์  ผู้นำเข้าเคมีภัณฑ์ และ จำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม  เคมีทำความเย็น  น้ำยาแอร์ น้ำยาทำความเย็น สารทำความเย็น น้ำยาเครื่องทำความเย็น เคมีสารละลาย  ขายเคมีภัณฑ์ราคาถูก  เคมีภัณฑ์ราคาโรงงาน

                                 

  พิกัด สำนักงาน ซอยสุขสวัสดิ์ 52/1 ราษฎร์บูรณะ  

  Product chemical

  - REFRIGERANTS  เคมีทำความเย็น  น้ำยาแอร์  R-11 , R-12 , R-22 , R-123 , R-134A , R-1141B , R-152A , R-404A , R-407C , R-410A

  - CHLORINATED SOLVENTS  เคมีสารละลาย  METHYLENE CHLORIDE , PERCHLOROETHYLENE ,  TRICHLOROETHYLENE

  - OTHER PRODUCTS  เคมีภัณฑ์  ACETONE , AMYL ACETATE , BUTYL ACETATE , BUTYL CELLOSOLVE , BUTYL CARBITOL , CELLOSOLVE ACETATE (E.G.A) , CELLOSOLVE SOLVENT (E.G.E) , CYCLOHEXANONE , DIBUTYL PHTHALATE (D.B.P) , DIOCTYL PHTHALATE (D.O.P) , DIETHYLENE GLYCOL (D.E.G) , DIMETHYL FORMAMIDE (D.M.F) , DIPROPYLENE GLYCOL  MONOMETHYL ETHER (D.P.M) , ETHANOL , ETHYL ACETATE , ETHYLENE GLYCOL , GLYCERINE , GUMROSIN , HEXANE , ISOBUTYL ALCOHOL (I.B.A) , ISOPROPYL ALCOHOL (I.P.A) , ISOPHORONE , LINSEED OIL , METHANOL , METHYL ETHYL KETONE (M.E.K) , METHYL ISOBUTYL KETONE (M.I.B.K) , METHYL METHACRYLATE  (M.M.A) , n-BUTANOL (n-BUTYL ALCOHOL) , PETRO RESIN , POLYETHYLENE GLYCOL (P.E.G) ,PROPYLENE GLYCOL (P.G) , (P.M.A) , SOLVENT 1425 , SOLVENT 3040 , SUPERSOL 1500 (R-100) , SUPERSOL 1800 (R-150) , TETRAHYDROFURAN (T.H.F) , TITANIUM DIOXIDE , TOLUENE , TRIETHANOLAMINE , TURPENTINE OIL ,  WHITE OIL , XYLENE

 • ที่อยู่

 • 10 ซอยสุขสวัสดิ์ 52/1 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม 10140
  โทรศัพท์
  โทรสาร
  อีเมล
  เว็บไซต์
  เวลาทำการ
  จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00, เสาร์ เวลา 08:30-12:00
 • สินค้าและบริการ

 • จำหน่ายเคมีภัณฑ์โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์รวมเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม  ผลิตเคมีภัณฑ์  ผู้นำเข้าเคมีภัณฑ์ และ จำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม  เคมีทำความเย็น  น้ำยาแอร์ สารทำความเย็น น้ำยาทำความเย็น น้ำยาเครื่องทำความเย็น   เคมีสารละลาย  ขายเคมีภัณฑ์ราคาถูก  เคมีภัณฑ์ราคาโรงงาน

  Product chemical

  - REFRIGERANTS  เคมีทำความเย็น  น้ำยาแอร์  R-11 , R-12 , R-22 , R-123 , R-134A , R-1141B , R-152A , R-404A , R-407C , R-410A

  - CHLORINATED SOLVENTS  เคมีสารละลาย  METHYLENE CHLORIDE , PERCHLOROETHYLENE ,  TRICHLOROETHYLENE

  - OTHER PRODUCTS  เคมีภัณฑ์  ACETONE , AMYL ACETATE , BUTYL ACETATE , BUTYL CELLOSOLVE , BUTYL CARBITOL , CELLOSOLVE ACETATE (E.G.A) , CELLOSOLVE SOLVENT (E.G.E) , CYCLOHEXANONE , DIBUTYL PHTHALATE (D.B.P) , DIOCTYL PHTHALATE (D.O.P) , DIETHYLENE GLYCOL (D.E.G) , DIMETHYL FORMAMIDE (D.M.F) , DIPROPYLENE GLYCOL  MONOMETHYL ETHER (D.P.M) , ETHANOL , ETHYL ACETATE , ETHYLENE GLYCOL , GLYCERINE , GUMROSIN , HEXANE , ISOBUTYL ALCOHOL (I.B.A) , ISOPROPYL ALCOHOL (I.P.A) , ISOPHORONE , LINSEED OIL , METHANOL , METHYL ETHYL KETONE (M.E.K) , METHYL ISOBUTYL KETONE (M.I.B.K) , METHYL METHACRYLATE  (M.M.A) , n-BUTANOL (n-BUTYL ALCOHOL) , PETRO RESIN , POLYETHYLENE GLYCOL (P.E.G) ,PROPYLENE GLYCOL (P.G) , (P.M.A) , SOLVENT 1425 , SOLVENT 3040 , SUPERSOL 1500 (R-100) , SUPERSOL 1800 (R-150) , TETRAHYDROFURAN (T.H.F) , TITANIUM DIOXIDE , TOLUENE , TRIETHANOLAMINE , TURPENTINE OIL ,  WHITE OIL , XYLENE

  บริษัท คอฟโก้ เคมีคอล จำกัด
  Tel :  0-2463-5833 , 0-2463-1613 ,0-2463-8502-4
  e-mail : cofco@loxinfo.co.th
  URL :   http://cofco-chemical.yellowpages.co.th

  พิกัด สำนักงาน ซอยสุขสวัสดิ์ 52/1 ราษฎร์บูรณะ 

 • ตราสินค้า

 • cofco-chemical
 • มุมมองหน้าร้าน